Quotes:


"Namens het Bestuur van heemkundekring Hof van Liessent spreken wij steun uit voor het realiseren van de doelstellingen zoals deze zijn uitgesproken door het bestuur van de Stichting Planlieshout. Ook de heemkundekring streeft een beeldkwaliteit op de Heuvel na, die nadrukkelijk in evenwicht is met de directe omgeving".

Heemkundekring Hof van Liessent


“Leefbaarheid van het dorp en welzijn van de inwoners dienen voorop te staan.”

W.J.G. Damen, voorzitter van Seniorenvereniging/KBO Lieshout (800 leden)

 

“Voorstander van verandering. Maar wel met de volgende kernwaarden: gezelligheid, gemoedelijkheid, groen en behoud van dorps karakter. Daar past een supermarkt van 1800m2 onmogelijk bij alsook geen 180 parkeerplaatsen.”

Roland van de Laarschot, direct omwonende

 

“Er is altijd gezegd vanaf de samenvoeging dat alle vier de dorpskernen van Laarbeek hun eigen identiteit moeten blijven behouden.”

Inwoner Lieshout

 

“Het centrum van Lieshout moet een dorps karakter krijgen. Een Hart met liefde gecreëerd!”

 Inwoner van Lieshout

 

“Ik vind het een zeer goed initiatief want het zou zonde zijn als Lieshout zijn kenmerkende karakter zou verliezen.”

Marianne Kastelijn, inwoner van Lieshout

 

“Voorkeur voor een echt Brabants dorpsplein, verkeersarm. In andere kernen wordt zoveel mogelijk verkeer geweerd. Laat dat ook in Lieshout zo zijn.”

Guus van den Biggelaar, inwoner van Lieshout

 

“Behoud van karakteristieke dorpskern. Als geboren en getogen Lieshoutenaar steun ik jullie graag voor dit goede doel.”

Ellis van Kemenade, inwoner van Lieshout

 

“Ik onderschrijf de doelen van het burgerinitiatief van harte. Het doel moet zijn een levendig, authentiek Brabants dorpsplein, een centrale ontmoetingsplek in Lieshout. In Brabant zijn hiervan vele mooie voorbeelden, dus het kan. Je moet hier wel wat voor doen als gemeenschap en als gemeente.”

Johan van der Heijden

 

“De wens om er een mooi karakteristiek, dorps plein van te maken juich ik van harte toe. En ik hoop dat ik over een paar jaar heerlijk op een terrasje aan een mooi Heuvelplein een lekker biertje- uiteraard een BAVARIA- kan drinken!”

Francien van de Moosdijk, inwoner van Lieshout

 

“Een café zoals het vroegere café Coppens omringd door groen, zoals beschreven in het refrein van het Lieshouts volkslied van Floris v.d. Putt. "Onder de bomen drink ik uw bier". Zo hoort Lieshout te zijn.”

Rini van Kaathoven, inwoner van Lieshout