"Plan Lieshout is voortgekomen uit de zorg om de toekomst van Lieshout en de ambitie om het mooie Brabantse dorp op een verantwoorde manier door te ontwikkelen en door te geven aan de volgende generaties”


Met bovenstaande doel als uitgangspunt, is de werkwijze van Plan Lieshout om voorstellen te doen om het dorp verder te ontwikkelen vanuit:


 • logische planvorming, rekening houdend met de relevante markt- en omgevingsomstandigheden,
 • behoud van haar karakteristieke en authentieke dorpscultuur, waarden en bezienswaardigheden.


Relevant daarbij is telkens weer de toets op mandaat en draagvlak van de inwoners, de verenigingen en de stichtingen, ondernemers en andere belanghebbenden binnen het dorp Lieshout, rekening houdend met ons DNA:


 • Onafhankelijk en onpartijdig
 • Optimistisch over de toekomst
 • Gericht op samenwerking
 • Denkend in oplossingen
 • Integrale dooronwikkeling
 • Gebaseerd op feiten


Verschillende onderwerpen worden projectmatig aangepakt, rekening houdend met de ruimtelijke ontwikkeling van het dorp en de samenhang tussen deze onderwerpen.


Momenteel zijn de volgende onderwerpen onder onze aandacht:

 1. Centrum ontwikkeling Heuvel (noordzijde van de Heuvel)
 2. Plein en openbare verblijfsgebied Heuvel
 3. Grotere Jumbo Supermarkt voor Lieshout
 4. Inbreidingslocaties woningbouw Lieshout


Hiermee en met toekomstig onderwerpen hopen we bij te dragen aan ieders doelen om er een nog mooier dorp Lieshout van te maken, waar het prettig is om te wonen, werken en verblijven.

We steunen ook graag andere burgerinitiatieven, zoals bijvoorbeeld Speelpark Nieuwenhof, wat zonder tomeloze inzet van burgers niet zou zijn ontstaan. Complimenten voor de vrijwilligers die dit geweldige plan voor de jeugd na jaren hard werken realiseren.


Stichting Plan Lieshout